Мероприятия

Тасос е остров с богата зеленина, който идеално съчетава планина и море. Историческата му значимост, археологическото наследство, живописните селца и чистото море го превръщат в притегателна сила за голям брой туристи от Гърция и Европа. Това се подпомага и от отличната туристическа база с която разполага, както и от добрата транспортна инфраструктура, която улеснява достъпа откъм континенталната част на страната.

За любителите на природата Тасос е от изключителен интерес. Има богата растителност с голямо разнообразие (борове, ели, кленове,липи, кедри, дрян и др.), а също така има защитени прелетни представители на фауната от голяма екологична значимост. Едно планинско възвишение с най-високия си връх Псарио или Ипсарион (1203 м) доминира над острова, а реките и горите, които водят началото си оттам стигат до плажове с фин пясък, превръщайки Тасос в рядка смесица от планина и море. Също така, една част от острова е определена за особено значима за птиците (ΙΒΑ GR016) и е от първите местности в Гърция, поставени под наблюдение. Доброволци от гръцки и международни организации (Гръцка орнитологична организация, Bird Life) прилагат програма за наблюдение на птиците, за да могат да бъдат предприети мерки за тяхната защита.

За онези, които се интересуват от културно наследство Тасос е мястото, което може да предложи много интригуващи неща. Тъй като е населяван непрекъснато от праисторически времена до наши дни, притежава значими културни паметници и находки изложени в археологичния музей (в Лименас). Освен това Лаографският музей на Калирахи предлага един поглед върху местните традиции, а музеят на скулптура Полигностос Вагис представя творчеството на един съвременен човек на изкуството от Тасос изтъкнал се в Америка.

Посетителите на острова могат да изберат два маршрута, като тръгнат от Лименас, столицата на Тасос – единият на изток, другият на запад от града.